Seminari eesmärgiks on arutleda ilu ja inetuse kui esteetiliste kontseptsioonide olemuse, vastastikmõju ja muutumise üle. Millisena mõisteti ilu ja inetust Vana-Kreeka kultuuris, kuidas ja kas see on muutunud ning kuidas sellest teadmisest võiks olla kasu kirjanduse uurimisel.

Kesksed tekstid, millele võiks tähelepanu pöörata, on:

  • Platon “Pidusöök”
  • Charles Baudelaire “Raibe”
  • Heiti Talvik “Laip rannal” ja “Orjade koor”
  • Mihkel Raud “Musta pori näkku”
  • Rein Raud “Vend”
  • ja teised