ESTO 2019 programmi raames korraldab Eesti Teaduste Akadeemia 1. juulil Telliskivi Loomelinnakus (Telliskivi 60 A1, Tallinn) vestlusringi „Eesti teadlased välismaal“.

Paneel „Eesti teadlased välismaal“ püüab lahti mõtestada „välismaa“ mõiste muutumist polariseeritud maailma sümbolist selliseks kategooriaks, mis ärgitab paremini mõistma enda juuri ja siduma Eestiga ja Eesti heaks kõike head ja olulist, mis maailmas saadaval.

Vestlusringis osalevad teadlased peegeldavad erinevate põlvkondade arusaamu õppimisest ja teadustööst väljaspool Eestit. Paljudele kogenud teadlastele tähendas see hariduse saamist ja erialaseid kontakte vaid Eestist ida pool lähivälismaal tugeva vaimse surve tingimustes, mil kuvand välismaast oli äärmiselt vaenulik. Võimalused muud tüüpi kontaktideks olid ahtad, aga samas nii harivad kui ka šokeerivad.

Ülejäänud 5/6 maailma jaoks oli „välismaa“ mõiste hoopis teistsugune. Täna oleme osa endisest „välismaast“. Muutuste olulisus tuleb selgelt esile, kui jälgida kahel pool võrdlemisi väikest Läänemerd kujunenud erinevaid vaatekohti Eestile ja selle (mõtteloo) arengutele ning kuulata neid, kes on sündinud ja kasvanud vabas Eestis, kuid osa oma teadlase-elust veetnud väljaspool sünnimaa piire.

Vestlusringis osalevad:
Jüri Engelbrecht – Eesti teaduste akadeemia president (1994–2004), Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor
Jaak Järv – Eesti teaduste akadeemia peasekretär, Tartu ülikooli orgaanilise keemia professor
Rein Taagepera – emeriitprofessor (politoloogia), California ülikool Irvine’is ja Tartu ülikool
Raimo Raag – Uppsala ülikooli soome-ugri keelte professor
Kadi-Liis Saar – Cambridge’i ülikooli doktorikraad biofüüsikas
Elo Madissoon – järeldoktorant Euroopa Bioinformaatika Instituudis

Modereerib Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Milliseid sündmusi ESTO 2019 programmist leida võib, vaata SIIT.