Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Ungari Teaduste Akadeemia Kirjandusuuringute Instituudi seminar. Seminar toimub koostööprojekti Periphery as Centre: The Limits and Power of Linguistically Peripheral Literatures raames.

Seminaril analüüsitakse eesti sümbolistliku kirjaniku Friedebert Tuglase novelli „Maailma lõpus“ (1915).

Seminariettekannete põhjal on ilmunud artiklikogumik „At the End of the World: Text, Motif, Culture“ (2005).