Novembris käis Kirjanduskeskuse muuseumis külas Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 12. klass.

Üheskoos katsetati pisut teistmoodi ekskursiooniformaati: nimelt sündis see põneva koostööna – kõigepealt tegi abiturient Valeria Pavlenko, kes kirjutab uurimistööd Marie Underist, põhjaliku ja huvitavate rõhuasetustega ettekande luuletaja elust ja loomingust. Siis alles järgnes muuseumipoolne osa muuseumitunnist. Tulemus oli rikastav mõlemale poolele – ootame väga ka teisi gümnaasiume sellisele rõõmsale ühistööle!