Info Kirjanduskeskuse töötajate teadusartiklite kohta on leitav Eesti Teadusinfosüsteemis.

 

2023. aastal töösolevad Kirjanduskeskuse väljaanded

  • LIT-Verlagi väljaanne koostöös Kirjanduskeskusega „Briefe, Recht und Gericht im polnischen Livland am Beispiel von David Hilchen/ Letters, Law and Court in Polish Livonia. The Case of David Hilchen“ (Kirjad, õigus ja kohus Poola Liivimaal David Hilcheni näitel) sarjas „Baltische literarische Kultur“ (4. köide). Koostavad ja toimetavad Kristi Viiding, Hesi Siimets-Gross ja Thomas Hoffmann koostöös Martin Klökeriga. Ilmus aprillis 2023.
  • LIT-Verlagi väljaanne koostöös Kirjanduskeskusega „Literarischer Wandel in der Geschichte der baltischen Literaturen“ (Kirjanduslikud muutused Balti kirjanduste ajaloos) sarjas „Baltische Literarische Kultur“ (5. köide). Koostab ja toimetab Martin Klöker. Ilmus aprillis 2023.
  • LIT-Verlagi väljaanne koostöös Kirjanduskeskusega „Caspar und Catharina. Eine Revaler Liebe in Briefen des 17. Jahrhunderts“ II (Caspar ja Catharina. Revali armastuslugu 17. sajandi kirjades II) sarjas „Baltische literarische Kultur“ (6. köide). Koostab ja toimetab Martin Klöker
  • Friedebert Tuglase kogutud teoste 15. köide „Valitud kirjad“. Järelsõnastab Toomas Haug, toimetab Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko, keeleliselt toimetab Tiina Hallik
  • Artiklikogumik A. H. Tammsaare näidendi „Juudit“ ainetel. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Piret Kruuspere
  • Kirjanduskeskuse, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli ning Eesti Teatriliidu ühisväljaanne „Eesti sõnateater 1965–1985“. Peatoimetaja ja pilditoimetaja Piret Kruuspere, kujundaja Mari Kaljuste
  • Artiklikogumik Paul-Eerik Rummo „Lumevalgus… lumepimedus” ainetel. Toimetab Aare Pilv