Info Kirjanduskeskuse töötajate teadusartiklite kohta on leitav Eesti Teadusinfosüsteemis.

 

Kirjanduskeskuse sündmused

 

26. jaanuar V Koidula etluskonkursi Tallinna eelvoor

1. märts Merlin Kirikali teadusseminar „Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus“

2. märts Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjate väljakuulutamine

27. märts Marie Underi sünniaastapäeva tähistamine

27. märts Marie Underi artiklikogumiku „Väiksed vaatlused. Artikleid, ülevaateid, arvamusi“ esitlus

10. aprill väikelastele kirjandusklassikuid tutvustava värvi- ja nupuraamatu „Väikese kirjaniku raamat“ ilmumine

15. aprill Tallinna Ülikooli ja Kirjanduskeskuse rahvusvaheline ühisseminar „Facetten der Mehrsprachigkeit im 17. Jahrhundert“ / „Aspects of Multilingualism in the 17th Century“

16.–17. aprill rahvusvaheline kirjakultuuri, õigust ja kohtuid Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses käsitlev konverents „Letters, Law and Court in Polish Livonia – the Case of David Hilchen“

4. mai Teeme Ära talgupäev Kirjanduskeskuse muuseumis

18. mai Muuseumiöö „Öös on mustreid“ Kirjanduskeskuse muuseumis

27. mai Kristi Viidingu ja Thomas Hoffmanni teadusseminar „David Hilcheni historiseerimine“

6. juuni Ulrike Plathi teadusseminar „Kuusevõrse maitse suus: valgustatud keskkonnad, aistilised maastikud ja ajalooliste tehnikate taaselustamise katsed“

1. juuli väliseesti kunsti- ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi põrmu kodumaa mulda sängitamine Metsakalmistul ning tema kogutud kirjatööde „Hinge roppus ja vaimu õis“ esitlus Kirjanike Majas koostöös Eesti Kirjanike Liiduga

2. juuli ESTO kirjandusvestlused „Pagulased ja väliseesti kirjandus” Telliskivi Loomelinnakus koostöös Loominguga

2. juuli ESTO lastekas: kohtumine Leelo Tunglaga ja kirjanduse töötuba

28. juuli–4. august põhjamaade võrgustiku „Narratiiv ja mälu: eetika, esteetika, poliitika” rahvusvaheline sümpoosion „Victims, Perpetrators and Implicated Subjects: Rethinking Agency at the Intersections of Narrative and Memory“ Roostal

19. september Kirjanduskeskuse, Heidelbergi Jochmanni-Seltsi ja Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis ühisseminar Carl Gustav Jochmannist

27. september Teadlaste Öö kirjanduslik eksperiment Eesti Teaduste Akadeemias

11. oktoober linnastumise teemaline teadusseminar Rahvusraamatukogus

12. oktoober–16. november näitus „Maastik linna ja vurlega“ Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis

22. oktoober Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Kirjanduskeskuse ühisseminar „Laps kirjanduses 7. Huumor lastekirjanduses“

11. november Kirjanduskeskuse, Tallinna Linnaarhiivi ja Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis ühisseminar „Baltisaksa naised ja kirjandus. Väike avastusretk lätetele“ / Martin Klökeri teadusseminar

14.–15. november omaeluloolisust ja ajalookirjutust Baltimaade nüüdiskultuuris käsitlev XII Balti kirjandusteadlaste konverents „Life Writing and History Writing in Contemporary Baltic Cultures“

15. november Põhjamaade kirjanduslikku dekadentsi käsitleva artiklikogumikku „Nordic Literature of Decadence“ esitlus Helsingi ülikoolis

 

Kirjanduskeskuse töösolevad väljaanded

 

 • Eesti kirjandusklassikuid tutvustav värvi- ja nupuraamat väikelastele „Väikese kirjaniku raamat“. Tekstid kirjutab Kri Marie Vaik, pildid joonistab Else Lagerspetz, ilmus aprillis 2019
 • Paul Reetsi kogutud kirjatööd „Hinge roppus ja vaimu õis“. Koostab ja toimetab Jaan Undusk, kujundab Tiiu Pirsko, tekstoloogiline ja keeleline korrektuur Brita Melts, ilmus juunis 2019
 • Friedebert Tuglase ja Karl Ast-Rumori reisiraamat „Väike Skandinaavia reisisaatja“. Toimetavad Kri Marie Vaik ja Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko
 • Jochmanni-uurimuste 3. osa „Carl Gustav Jochmann – Ein Kosmopolit aus Pernau“ koostöös kirjastusega Winter. Toimetavad Ulrich Kronauer ja Jaan Undusk
 • Artiklikogumik „Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase „Felix Ormusson““. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk
 • Artiklikogumik „Jalutuskäigud ja kohvijoomised“ Madis Kõivu loomingu ainetel. Toimetab Aare Pilv
 • Raimond Kaugveri Vorkuta-kirjad. Koostab ja toimetab Eneken Laanes, kommenteerib Krista Mits, allikakontroll Ülle Kurs
 • Friedebert Tuglase kogutud teoste 15. osa „Valitud kirjad“. Järelsõnastab Toomas Haug, toimetab Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko, keeleliselt toimetab Tiina Hallik
 • Artiklikogumik A. H. Tammsaare näidendi „Juudit“ ainetel. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Piret Kruuspere
 • Artiklikogumik Paul-Eerik Rummo „Lumevalgus… lumepimedus” ainetel. Toimetab Aare Pilv
 • Kirjanduskeskuse, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli ning Eesti Teatriliidu ühisväljaanne „Eesti sõnateater 1965–1985“. Peatoimetaja ja pilditoimetaja Piret Kruuspere, kujundaja Mari Kaljuste