Info Kirjanduskeskuse töötajate teadusartiklite kohta on leitav Eesti Teadusinfosüsteemis.

 

Kirjanduskeskuse sündmused

 

26. jaanuar V Koidula etluskonkursi Tallinna eelvoor

1. märts Merlin Kirikali teadusseminar „Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus“

2. märts Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjate väljakuulutamine

27. märts Marie Underi sünniaastapäeva tähistamine

27. märts Marie Underi artiklikogumiku „Väiksed vaatlused. Artikleid, ülevaateid, arvamusi“ esitlus

10. aprill väikelastele kirjandusklassikuid tutvustava värvi- ja nupuraamatu „Väikese kirjaniku raamat“ ilmumine

15. aprill Tallinna Ülikooli ja Kirjanduskeskuse rahvusvaheline ühisseminar „Facetten der Mehrsprachigkeit im 17. Jahrhundert“ / „Aspects of Multilingualism in the 17th Century“

16.–17. aprill rahvusvaheline kirjakultuuri, õigust ja kohtuid Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses käsitlev konverents „Letters, Law and Court in Polish Livonia – the Case of David Hilchen“

4. mai Teeme Ära talgupäev Kirjanduskeskuse muuseumis

18. mai Muuseumiöö „Öös on mustreid“ Kirjanduskeskuse muuseumis

27. mai Kristi Viidingu ja Thomas Hoffmanni teadusseminar „David Hilcheni historiseerimine“

6. juuni Ulrike Plathi teadusseminar „Kuusevõrse maitse suus: valgustatud keskkonnad, aistilised maastikud ja ajalooliste tehnikate taaselustamise katsed“

1. juuli kunsti- ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi põrmu kodumaa mulda sängitamine Metsakalmistul ning tema kogutud kirjatööde „Hinge roppus ja vaimu õis“ esitlus Kirjanike Majas

2. juuli kirjandusüritus ESTO-festivalil

28. juuli–4. august põhjamaade võrgustiku „Narratiiv ja mälu: eetika, esteetika, poliitika” sümpoosion „Victims, Perpetrators and Implicated Subjects: Rethinking Agency at the Intersections of Narrative and Memory“ Roostal

september Piret Kruuspere teadusseminar

28. september Teadlaste Öö „Kirjandus kohtub keskkonnaga“ Kirjanduskeskuse muuseumis

oktoober Aare Pilve teadusseminar

22. oktoober Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Kirjanduskeskuse ühisseminar „Laps kirjanduses 7. Huumor lastekirjanduses“

14.–15. november omaeluloolisust ja ajalookirjutust Baltimaade nüüdiskultuuris käsitlev XII Balti kirjandusteadlaste konverents „Life Writing and History Writing in Contemporary Baltic Cultures“

november rahvusvaheline seminar „Masterpieces of Livonian humanism“

november Rein Unduski teadusseminar

november Eneken Laanese teadusseminar

detsember Madis Kõivu loomingu ainelise artiklikogumiku „Jalutuskäigud ja kohvijoomised“ esitlus

 

Kirjanduskeskuse töösolevad väljaanded

 

  • Eesti kirjandusklassikuid tutvustav värvi- ja nupuraamat väikelastele „Väikese kirjaniku raamat“. Tekstid kirjutab Kri Marie Vaik, pildid joonistab Else Lagerspetz, ilmus aprillis 2019
  • Paul Reetsi kogutud kirjatööd „Hinge roppus ja vaimu õis“. Koostab ja toimetab Jaan Undusk, kujundab Tiiu Pirsko, tekstoloogiline ja keeleline korrektuur Brita Melts, ilmus juunis 2019
  • Artiklikogumik „Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase „Felix Ormusson““. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk, ilmub detsembris 2019
  • Artiklikogumik „Jalutuskäigud ja kohvijoomised“ Madis Kõivu loomingu ainetel. Toimetab Aare Pilv, ilmub detsembris 2019
  • Raimond Kaugveri Vorkuta-kirjad. Koostab ja toimetab Eneken Laanes, kommenteerib Krista Mits, allikakontroll Ülle Kurs
  • Friedebert Tuglase kogutud teoste 15. osa „Valitud kirjad“. Järelsõnastab Toomas Haug, toimetab Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko, keeleliselt toimetab Tiina Hallik
  • Friedebert Tuglase ja Karl Ast-Rumori reisiraamat „Väike Skandinaavia reisisaatja“. Toimetavad Kri Marie Vaik ja Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko
  • Artiklikogumik A. H. Tammsaare näidendi „Juudit“ ainetel. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Piret Kruuspere
  • Artiklikogumik Paul-Eerik Rummo „Lumevalgus… lumepimedus” ainetel. Toimetab Aare Pilv
  • Kirjanduskeskuse, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli ning Eesti Teatriliidu ühisväljaanne „Eesti sõnateater 1965–1985“. Peatoimetaja ja pilditoimetaja Piret Kruuspere, kujundaja Mari Kaljuste