Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteaduri Kristi Viidingu juhendamisel jälgitakse, kuidas kujunes varauusaja esimestel sajanditel (16.-17. saj) Eesti- ja Liivimaal ilmalik, Euroopa uusladina kirjanduse eeskujudest lähtuv ladinakeelne kirjandus. Millal ja milliseid teid pidi jõudsid siinsele alale humanistlikule kirjandusele iseloomulikud žanrid ja teemad? Kas ja kuidas suhestuti antiikautorite ja kristliku kirjasõnaga ning kaasaegsete Lääne- ja Kesk-Euroopa humanistlike autoritega? Kas ja kuidas mõjutas see ladinakeelne kõrgkirjandus samal ajal tekkivat eestikeelset kirjandust?

Loetavate tekstinäidete eestikeelsed annotatsioonid võimaldavad osaleda ka ladina keelt oskamata.

Info ja registreerumine: info@vabaakadeemia.ee