Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktori ametikoha täitmiseks.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor valitakse viieks aastaks (ajavahemikuks 01.03.2020‒28.02.2025). Kandideerida võivad isikud, kellel on vähemalt PhD või sellega võrdsustatud teaduskraad.

Konkursil osaleda soovijad peavad hiljemalt 15. jaanuariks 2020 esitama Eesti Teaduste Akadeemiale kas posti teel aadressil Kohtu 6, 10130 Tallinn või elektrooniliselt digiallkirjaga akadeemia@akadeemia.ee järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus;
3) teaduskraadi ja haridust tõendavad dokumendid;
4) tähtsamate teadustööde nimekiri;
5) konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid;
6) oma tegevusplaan direktorina.