Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse sarja oxymora seitsmenda köitena ilmus Rein Unduski monograafia „The Rhetoric of Culture. The Case of Infinity“ („Kultuuriretoorika. Lõpmatuse juhtum“).

Raamat võtab vaatluse alla mõistelise dünaamika kultuuris. Tulles välja provisoorse väitega, et kultuur on jagatav laias laastus kolmeks žanriks – esteetikaks, ratsionaalsuseks ja teoloogiaks – , püüab raamat kirjeldada lõpmatuse mõiste ajaloolise retseptsiooni najal (antiigist prantsuse klassitsismini) seda žanridevahelist mõistete kujunemis- ja muutumisprotsessi.