Kirjanduskeskuse kirjastuselt ilmus Eesti kirjandusklassikuid tutvustav värvi- ja nupuraamat väikelastele „Väikese kirjaniku raamat“. Raamatu koostas Kri Marie Vaik, illustreeris Else Lagerspetz, toimetas Elle-Mari Talivee.

Väljaande sihtrühmaks on kõige väiksemad muuseumikülastajad, 3–8aastased lapsed, kes saavad selle abil avastada Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumit ning seal elanud kirjanike loomingut. Raamatuga on lastel võimalik ka ise kirjaniku ja kunstnikuna kätt proovida oma raamatu kavandi loomisel ning nuputamis- ja värvimisülesandeid lahendades, aga tutvuda ka kirjutusmasina, kirjasule ja muu põnevaga kirjandusmaailmas.