Carl Gustav Jochmann, der anonyme Aufklärer aus Pernau

Teadusseminar Kirjanduskeskuse muuseumis

Kuusevõrse maitse suus: valgustatud keskkonnad, aistilised maastikud ja ajalooliste tehnikate taaselustamise katsed

Ulrike Plathi teadusseminar

David Hilcheni allkiri

David Hilcheni historiseerimine

Kristi Viidingu ja Thomas Hoffmanni teadusseminar

Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus

Merlin Kirikali teadusseminar

Kultuuripõiming ja jesuiidid: don Iñigo, don Quijote jt

Rein Unduski teadusseminar

Nikolai Triik Lennuk

Balti orjusediskurss pikal 19. sajandil põimitud ajaloo perspektiivist

Linda Kaljundi ja Ulrike Plathi teadusseminar

David Hilcheni allkiri 1609

Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte

Thomas Hoffmanni ja Kristi Viidingu teadusseminar

Mihhail Bahtin

Kirjandusteaduslikust terminiloomest Bahtini näitel

Aare Pilve teadusseminar

Finis nihili

Haigus kui nähtus ja metafoor Madis Kõivu dramaturgias

Piret Kruuspere teadusseminar

Kultuuripõimingust eesti moodi: Lennarti ja Jaani juhtum

Rein Unduski teadusseminar