Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus

Merlin Kirikali teadusseminar

Kultuuripõiming ja jesuiidid: don Iñigo, don Quijote jt

Rein Unduski teadusseminar

Nikolai Triik Lennuk

Balti orjusediskurss pikal 19. sajandil põimitud ajaloo perspektiivist

Linda Kaljundi ja Ulrike Plathi teadusseminar

David Hilcheni allkiri 1609

Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte

Thomas Hoffmanni ja Kristi Viidingu teadusseminar

Mihhail Bahtin

Kirjandusteaduslikust terminiloomest Bahtini näitel

Aare Pilve teadusseminar

Finis nihili

Haigus kui nähtus ja metafoor Madis Kõivu dramaturgias

Piret Kruuspere teadusseminar

Kultuuripõimingust eesti moodi: Lennarti ja Jaani juhtum

Rein Unduski teadusseminar

Ilse Leetaru Mets

Baltisaksa rahvausk? Mõtisklusi põimumise ajaloost

Ulrike Plathi teadusseminar

Wiiralt Absindijoojad

„Kurja lillede“ lapsed. Sissevaade eesti dekadentlikku kunsti ja kirjandusse

Mirjam Hinrikuse ja Lola Annabel Kassi teadusseminar

Rahvuslik teater kultuurimälu meediumina

Piret Kruuspere teadusseminar