Jacob Böhme kujuteldavad jäljed Eesti 19. sajandi poliitmüstikas

Aira Võsa ja Mait Laasi teadusseminar

Deutschbaltische Frauen und die Literatur. Eine kleine Erkundungstour zu den Anfängen und Grundlagen

Martin Klökeri teadusseminar Tallinna Linnaarhiivis

Carl Gustav Jochmann, der anonyme Aufklärer aus Pernau

Teadusseminar Kirjanduskeskuse muuseumis

Kuusevõrse maitse suus: valgustatud keskkonnad, aistilised maastikud ja ajalooliste tehnikate taaselustamise katsed

Ulrike Plathi teadusseminar

David Hilcheni allkiri

David Hilcheni historiseerimine

Kristi Viidingu ja Thomas Hoffmanni teadusseminar

Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus

Merlin Kirikali teadusseminar

Kultuuripõiming ja jesuiidid: don Iñigo, don Quijote jt

Rein Unduski teadusseminar

Nikolai Triik Lennuk

Balti orjusediskurss pikal 19. sajandil põimitud ajaloo perspektiivist

Linda Kaljundi ja Ulrike Plathi teadusseminar

David Hilcheni allkiri 1609

Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte

Thomas Hoffmanni ja Kristi Viidingu teadusseminar

Mihhail Bahtin

Kirjandusteaduslikust terminiloomest Bahtini näitel

Aare Pilve teadusseminar