Kõik võitjad

Keeleteadus: David Ogren „Finiitverbi mõju objekti käändele da-infinitiiviga ­objektikonstruktsioonis“ (K&K nr 4)

Kirjandusteadus: Eneken Laanes „Trauma keelde tõlgitud. Kultuurideülesed mäluvormid eesti laagri- ja küüditamismälestustes“ (K&K nr 4)

Kultuurilugu ja folkloristika: Katre Kikas „Rahvaluulekogumine epistolaarses kontekstis Helene Maaseni kirjad Jakob Hurdale“ (K&K nr 4)

Lühitekst: Kristi Metste, „Selgituseks Betti Alveri viimasele sõnavõtule“ (K&K nr 8–9, kommentaar Betti Alveri märkmete juurde)

Esiletõstmine: nn mulkide lolluse teemaline poleemika ehk Taavi Pae ja Kersti Lust, „Mulkide nimetuse saamisloost ehk kas mulgid on tõesti rumalad?“ (K&K nr 6); Lembit Vaba „Rumalad mulgid ehk etümologiseerimise okkaline tee“ (K&K nr 7); Kersti Lust, Taavi Pae ja Evar Saar, „Veel kord mulkide rumalusest“ (K&K nr 11).