Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades:

  • astronoomia ja astrofüüsika,
  • kultuuriajalugu,
  • rahvatervis,
  • tehnika- ja arvutiteadused.

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Eesti teaduste akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel.

Palume kandidaatide kohta esitada 16. augustist 1. oktoobrini 2021 järgmised materjalid paberkandjal ja elektrooniliselt:

  • esildis, milles on näidatud kandideerimise valdkond,
  • kandidaadi põhilised eluloolised andmed (koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teaduskorraldusliku tegevuse kohta),
  • kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu,
  • kandidaadi sobivuse põhjendus.

Lisainfo ja kontakt Eesti Teaduste Akadeemia veebilehel. Samal lehel avatakse hiljemalt 16. augustil esildiste esitamise elektrooniline vorm.