Info Kirjanduskeskuse töötajate teadusartiklite kohta on leitav Eesti Teadusinfosüsteemis.

 

Kirjanduskeskuse seminarid, konverentsid, raamatuesitlused jt sündmused

 

12. veebruar Thomas Hoffmanni ja Kristi Viidingu teadusseminar „Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte“

2. märts Friedebert Tuglase novelliauhindade kätteandmine Eesti Teaduste Akadeemias

2. märts Friedebert Tuglase monograafia „Ado Grenzsteini lahkumine” kommenteeritud uustrüki esitlus

13.–16. märts COST projekti (IS1310) „Res publica litteraria taasühendamine: digitaalne raamistik Euroopa intellektuaalajaloo uurimiseks“ koolitus

24. märts konverents „Meie kodukant rahvaluules ja kirjanduses“ koostöös MTÜga Kehra Jaam

27. märts Marie Underi sünniaastapäeva tähistamine muuseumiosakonnas

5. mai Teeme Ära talgupäev muuseumiosakonnas

14. mai Linda Kaljundi ja Ulrike Plathi teadusseminar „Balti orjusediskurss pikal 19. sajandil põimitud ajaloo perspektiivist“

16.–20. mai Läänemere regiooni õigusajaloo konverentsi „Õigus ja majandus linna- ja maapiirkonnas“ koostöös Tartu Ülikooliga

19. mai Muuseumiöö Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas

8. juuni Marie Underi nimelise pingi avamine

14. juuni Heli Alliku, Andrei Hvostovi, Eneken Laanese ja Aare Pilve arutelu Jonathan Littelli romaani, NO-teatri samanimelise lavastuse ning laiemalt kunsti huvi ja võime üle käsitleda ajaloolist vägivalda

13.–14. september ingliskeelne linnakirjanduse tööseminar ja kakskeelne ettekandepäev „Narva, piiri- ja tööstuslinn: kirjanduslikke kajastusi“ Narvas Tartu Ülikooli kolledžis koostöös TLÜ TÜHI maastiku ja kultuuri keskuse ja TLÜ AAK keskkonnaajaloo keskusega

27. september Teadlaste Öö Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas

8.–9. oktoober rahvusvaheline konverents „First Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences (BALTEHUMS)“ Läti Ülikoolis koostöös TLÜ TÜHI keskkonnaajaloo keskusega

23. oktoober seminar „Laps kirjanduses 6. Milleks meile klassika?“ koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega

14. november Jaan Unduski tähtpäevakonverents „Isiksusest ja ilmavaatest“ koostöös TLÜ TÜHI ja Kirjanike Liiduga

14. november artiklikogumiku „Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur“ esitlus

14. november Kirjanduslik kolmapäev „Sina, Undusk“ koostöös Kirjanike Liiduga

30. november Rein Unduski teadusseminar „Kultuuripõiming ja jesuiidid: don Iñigo, don Quijote jt“

 

Kirjanduskeskuse töösolevad väljaanded

 

2018 ilmuvad väljaanded

 • Friedebert Tuglase kogutud teoste 14. osa „Ado Grenzsteini lahkumine“. Toimetab Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko, keeleliselt toimetab Tiina Hallik. Ilmus veebruaris 2018
 • Artiklikogumik „Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur“. Toimetavad Liina Lukas, Michael Schwidtal ja Jaan Undusk, koostööväljaanne Balti Ajaloo Komisjoniga. Ilmus novembris 2018
 • Konverentsi „Isiksusest ja ilmavaatest“ teesikogumik. Toimetab Marin Jänes, kujundab Tiiu Pirsko. Ilmus novembris 2018
 • Marie Underi artiklikogumik „Väiksed vaatlused. Artikleid, ülevaateid, arvamusi“. Koostab, kommenteerib ja järelsõnastab Õnne Kepp, kujundab Tiiu Pirsko, toimetavad Mall Jõgi ja Õnne Kepp. Ilmus detsembris 2018

 

2019 ilmuvad väljaanded

 • Kogumik „Paul Reetsi eluraamat“. Koostavad Jaan Undusk ja Jüri Hain, kujundab Tiiu Pirsko
 • Eesti kirjandusklassikuid tutvustav värvi- ja nupuraamat väikelastele „Väikese kirjaniku raamat“. Tekstid kirjutab Kri Marie Vaik, pildid joonistab Else Lagerspetz
 • Friedebert Tuglase kogutud teoste 15. osa „Valitud kirjad“. Järelsõnastab Toomas Haug, toimetab Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko, keeleliselt toimetab Tiina Hallik
 • Friedebert Tuglase ja Karl Ast-Rumori reisiraamat „Väike Skandinaavia reisisaatja“. Toimetavad Kri Marie Vaik ja Elle-Mari Talivee, kujundab Tiiu Pirsko
 • Artiklikogumik Friedebert Tuglase romaani „Felix Ormusson“ ainetel. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk
 • Artiklikogumik A. H. Tammsaare näidendi „Juudit“ ainetel. Toimetavad Mirjam Hinrikus ja Piret Kruuspere
 • Artiklikogumik „Jalutuskäigud ja kohvijoomised“ Madis Kõivu loomingu ainetel. Toimetab Aare Pilv
 • Artiklikogumik Paul-Eerik Rummo „Lumevalgus… lumepimedus” ainetel. Toimetab Aare Pilv