4. oktoobril 2018 täitub Kirjanduskeskusel esimene veerandsada!

4. oktoobril 1993 ühinesid Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond ning Friedebert Tuglase Majamuuseum. Loodud oli uus teadusasutus – Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus –, mille põhiülesandeks sai „eesti kirjanduse ainestiku kogumine, uurimine ja publitseerimine“.

Põhjalikumalt saab Kirjanduskeskuse ajaloo kohta lugeda siit.