Artur Adsoni sünnipäeval 3. veebruaril kell 11.00 toimus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas eesti murdeluule hommik, kus Eha Lättemäe loomingu aja- ja ruumipoeetikast kõneles Tartu Ülikooli magistrant Lea Eermann.
Ürituse teises osas nauditi Eha Lättemäe murdeluulet, aga ka eesti ja soome keeles kirjutatud värsse.