1. Koopiaid valmistatakse ainult isiklikuks otstarbeks õppe-, uurimus- ja teadustöö eesmärgil Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas säilitatavatest teavikutest vastavalt tellija poolt täidetud koopiate tellimise ja kasutamise lepingule (valguskoopiate puhul on leping kohustuslik alates 20 lk suurusest tellimusest).
2. Lubatud on vaid ühe koopia tegemine teosest või selle osast.
3. Koopiaid teevad Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile.
4. Koopiaid ei valmistata Arhiivraamatukogus säilitatavatest trükistest, millest

4.1 säilitatakse ainult arhiiveksemplari;
4.2 mis on suurekaustalises ja/või raskesti avanevas köites;
4.3 mis on halvasti säilinud (mille köide ja/või mille paber on defektne, hapraks muutunud, kulunud).

5. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel seda, mitte originaalmaterjali. Lugeja poolt kopeerimiseks soovitava arhiivraamatukogu teaviku seisundi ja koopiate valmistamise mooduse üle otsustab Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna töötaja.
6. Arhiivraamatukogus säilitatavatest trükistest valmistatakse valguskoopiaid ainult Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna paberile (formaat A4) ja ainult paberilehe ühele poolele.
7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale sularahas teda teenindanud Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna töötajale või ülekandega Kirjanduskeskuse raamatupidamisse. Teenindaja on kohustatud fikseerima koopiate eest sularahas tasumise Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna paljundustööde kaustas, kuhu tellija annab oma allkirja. Tellimused väljastatakse pärast arve tasumist.

Hinnakiri

1. Valguskoopiad

Materjal Hulk Formaat Hind (€)
Valguskoopia trükisest, mis on ilmunud pärast 1940. aastat 1 lk A4 0,20
Valguskoopia trükisest, mis on ilmunud 1860–1940 1 lk A4 0,30
Valguskoopia trükisest, mis on ilmunud enne 1860. aastat 1 lk A4 0,40
Kartoteegikaardid, ajalehelõigendid 1 lk A4 0,10

2. Digiteerimine

Teenus Hulk Hind (€)
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) formaat kuni A3 tellija andmekandjale 1lk 3,20
Koopia digiteeritud trükisest 1lk 0,60

3. Arhiivimaterjalide mahapildistamine tellija vahenditega AR töötaja juuresolekul

Materjal Hulk Hind (€)
Originaalmaterjalid 1lk 0,10
Koopiad, kartoteegikaardid, ajalehelõigendid 1lk tasuta

Kõrgendatud hind:
a) kopeerimisel Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna andmekandjale (CD, DVD), lisandub koopiate hinnale andmekandja hind (CD – 0,40 €, DVD – 0,80 €);

b) posti teel koopiate saatmisele lisandub kopeerimisteenuse arvele saatekulu vastavalt Eesti Posti hinnakirjale.