Eesti Kunstimuuseumi, Tallinna Ülikooli Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK), Rachel Carsoni Keskuse ja Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse talvekooli workshop
6th Winter School „New Natures entangled cultures: perspectives in environmental humanities" 23.–27.01.2017.
26. jaanuaril 2017 Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12)
 
Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Tallinna Ülikooli Ajaloo, Arheoloogia ja Kunstiajaloo Keskuse, Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK), Eesti Ornitoloogiaühingu, Tartu Ülikooli ja Turu Ülikooli ühisseminar
„Tekstid ja linnud“
21.-22. septmbril 2016 Laelatus ja Lihulas, Läänemaal

Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Keskkonnaajaloo Keskuse ühiskonverents „Maastikule kleepuv tekst“
(9.–11. juuni 2016)

Aiakonverents ...rohelised õndsad lootused: aed ja loodus eesti kirjanduses Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12)
(11.–12. juuni 2015)

Kevadine doktorikool teemal  “Animals in Transdisciplinary Environmental History” Läänemaal (12.-15. mai 2015)

Konverents Bellies, Bodies, "Policey". Embodied Environments Between Catastrophes and Control Tallinnas ja Tartus
(10.-12. september 2014)

Konverents From Instants to Eons: Time in Environment and Environmental History Tallinnas
(25.-26. märts 2013).

Konverents Knowledge about Resources. Challenges of the Exploration and Exploitation of Resources in East Central Europe in the 19th and 20th Centuries Marburgis
(18.-19. aprill 2013).