2. märtsil 2018 kuulutatakse välja Friedebert Tuglase novelliauhindade laureaadid ja esitletakse Friedebert Tuglase monograafia „Ado Grenzsteini lahkumine" kommenteeritud uustrükki.

13.-16. märtsil 2018 toimub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses COST projekti (IS1310) „Res publica litteraria taasühendamine: digitaalne raamistik Euroopa intellektuaalajaloo uurimiseks“ koolitus.