Käsmu, 31. mai – 2. juuni 2002

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Ungari Teaduste Akadeemia Kirjandusuuringute Instituudi seminar.
Seminar toimus UTKK ja Ungari TA Kirjandusuuringute Instituudi koostööprojekti Periphery as Centre: The Limits and Power of Linguistically Peripheral Literatures raames. Seminaril analüüsiti eesti sümbolistliku kirjaniku Friedebert Tuglase novelli "Maailma lõpus" (1915). Seminariettekannete põhjal on ilmunud artiklikogumik At the End of the World: Text, Motif, Culture (2005).

Ettekannete teesid