Identsusloomest balti kirjanduse näitel (Anneli Mihkelev)
29.03.2010

Taimed eesti kultuuriajaloos (Ulrike Plath)
16.04.2010

Dekadentsi diskursist ja ja selle ilmingutest 20. sajandi alguse eesti kirjanduses (Mirjam Hinrikus)
19.05. 2010

Oksüümoron kui mõtlemiskujund Euroopa vaimuloos II (Jaan Undusk)
Eesti Teaduste Akadeemia avalik loeng 20.10. 2010

Eesti teater 20. sajandil. Teater ja kirjandus (Piret Kruuspere)
04.11. 2010

Infiniitsuse problemaatika keskaja mõtlemise kontekstis (Rein Undusk)
25.11. 2010