Friedrich Robert Faehlmann. Kogutud teosed III.
Koostanud Kristi Metste, Jaan Undusk, Marju Lepajõe,
tõlkinud Jaan Undusk, Kaarina Rein, Marju Lepajõe,
Siret Rutiku.
Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum,
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus,  2011, – 455 lk.