Markku Ihonen.
Sissejuhatus kirjandusteooriasse
Tõlkinud Pärt Lias.
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1996.
– 124 lk.