Friedebert Tuglas. Kogutud teosed 10.
Kriitika VII. Kriitika VIII.
Järelsõnad Margit Arusoo ja Toomas Haug,
kommentaarid Margit Arusoo, Ülle Kurs ja Toomas Haug.
Toimetanud Ülle Kurs.
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2004. – 528 lk.