Friedebert Tuglas. Kogutud teosed 9. 
Kriitika V. Kriitika VI. 
Järelsõnad August Eelmäe ja Maie Kalda, 
kommentaarid August Eelmäe, Ülle Kurs, ja Maie Kalda. Toimetanud Ülle Kurs. 
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2001. – 520 lk.