oxymora 5.
Epp Annus. Kuidas kirjutada aega. 
Keeletoimetajad Mart Orav, Leelo Jago. 
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002.
– 364 lk.