Sari oxymora koondab kirjandus-, kunsti- ja kultuuriteoreetilise suunitlusega monograafiad, sh Kirjanduskeskuse teadurite doktoriväitekirju.

oxymora 6
Eneken Laanes "Lepitamatud dialoogid: Subjekt ja mälu nõukogudejärgses eesti romaanis" 2009

oxymora 5
Epp Annus "Kuidas kirjutada aega" 2002

oxymora 4
Rein Undusk "Topos. Kohakujutelm müüdist mõisteni" 2001

oxymora 3
Virve Sarapik "Keel ja kunst" 1999

oxymora 2
Jaan Undusk "Maagiline müstiline keel" 1998

oxymora 1
Epp Annus, Rein Undusk "Klassika ja narratiivsus" 1997