Raamatusari on eesti kirjanduse tuntud ja tundmatute võtmetekstide kommentaar. Väljaanded põhinevad alates 2004. aastast Käsmus peetud ühe-teksti-seminaridel. Mõtteliselt kuulub sellesse sarja ka Cl sarjas ilmunud "At the End of the World", mis koondab Friedebert Tuglase novelli "Maailma lõpus" käsitlusi. Tänaseks on toimunud viis seminari: Friedebert Tuglase "Maailma lõpus", J. Randvere "Ruth" (2004), A. H. Tammsaare "Ma armastasin sakslast" (2006), Friedebert Tuglase "Felix Ormusson" (2009), A. H. Tammsaare "Juudit" (2011).

Moodsa eesti kirjanduse seminar 2
"Armastus ja sotsioloogia. A. H. Tammsaare romaan "Ma armastasin sakslast"" 2013

Moodsa eesti kirjanduse seminar 1
"J. Randvere "Ruth" 19-20. sajandi vahetuse kultuuris" 2006