Bostonis elava kunstiteadlase ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi kultuuriloolises kogus, mis täna kuulub Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusele, on näituse koostajad Jüri Hain ja Jaan Undusk osutanud seosele sõna ja pildi, raamatu teksti ja illustratsiooni vahel.

Näituse kataloogi on koostanud Jaan Undusk ja Elle-Mari Talivee, kujundanud Tiiu Pirsko.

Näituse kuraator on Jüri Hain.

Tallinn, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2014. - 120 lk.

Näitus "Sõnasild. Raamatuid ja kunsti Paul Reetsi kogust" jääb Eesti Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis avatuks kuni 5. detsembrini.