Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kultuuriloolised kogud 1 
"Noor-Eesti" kunsti Tuglase kogust 
Koostanud Eha Rand. Näituse koostanud Kersti Koll. 
Kujundand Sirje Tooma. 
Fotograaf Stanislav Stepaško. 
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2005. – 24 lk.