Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kultuuriloolised kogud 3 
Lävel. Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriiges kunstikogu 1968–1975 
Koostanud Eha Rand
Kujundaja Irina Tammis 
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2008, – 135 lk