Collegium litterarum 1
Kõnelusi rahvuskirjandusest.
Konverentsi "Rahvuskirjanduse mõiste ja kriteeriumid" materjale. 10. mai 1989
Toimetanud Jaan Undusk, Piret Viires.
Tallinn: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond, 1990. – 125 lk.