Collegium litterarum 2
Kõnelusi rahvuskirjandusest.
Konverentsi "Rahvuskirjanduse mõiste ja kriteeriumid" materjale. 11. mai 1989
Toimetanud Jaan Undusk, Piret Viires.
Tallinn: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond, 1990. – 81 lk.