Collegium litterarum 3
Rahvuslik kosmopolitism.
Konverents 30. ja 31. oktoobril 1990
Toimetanud Piret Viires.
Tallinn: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond, 1991. – 47 lk.