Collegium litterarum 4
Väliseesti kirjanduse konverents. Ettekanded 22. ja 23. oktoobril 1990
Toimetanud Õnne Kepp, Piret Kruuspere.
Tallinn: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandusosakond, 1991. – 95 lk.