Collegium litterarum 12.
Maie Kalda. Mis mees ta on?
Toimetanud Piret Viires.
Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2000. – 400 lk.