Collegium litterarum 16.
Kohandumise märgid. 
Koostanud ja toimetanud Virve Sarapik, Maie Kalda, Rein Veidemann.
Keeletoimetajad Maie Kalda ja Elo Lindsalu.
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2002. – 367 lk.  

Samanimeliste 20. aprillil 2001 Tallinnas ja 3.– 4. aprillil 2002 Tartus toimunud konverentside materjale