Collegium litterarum 17.
Hilve Rebane. Uhke põhjamaine. Esseid ja uurimusi Põhjamaade kirjandusest
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2003.
– 400 lk.  

Raamat sisaldab Kirjanduskeskuse teaduri Hilve Rebase aastatepikkusel teadustööl põhinevaid uurimusi, mis käsitlevad norra (H. Ibseni, B. Bjørnsoni, O. Duuni, S. Undseti, K. Hamsuni, T. Gulbransseni), soome (H. Wuolijoe, F. E. Sillanpää, A. Kalda, H. Valtoneni) ja teiste skandinaaviamaade kirjanike loomingut. Lisaks huvitavale faktimaterjalile ja teoseanalüüsidele annab kogumik ülevaate Põhjamaade kirjanduse tõlgetest eesti keelde.
Tegemist on siiani ainulaadse katsega üldistada Põhjamaade kirjanduse väga olulist mõju eesti kirjanduse arengule.
Teose valmimist toetas Kuninglik Norra Saatkond ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.