Collegium litterarum 19.
Anneli Mihkelev. Vihjamise poeetika.
Keeletoimetaja Tiina Hallik.
Ingliskeelse teksti toimetaja Richard Adang.
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2005. – 176 lk.