Collegium litterarum 21
We Have Something In Common: The Baltic Memory
Toimetaja Anneli Mihkelev
Kaastoimetaja Benediks Kalnačs
Keeletoimetaja Anna Reynolds Bokaldere
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Läti Ülikooli Kirjanduse, Folkloori ja Kunsti Instituut, 2007. – 214 lk.  

Kogumik on valminud VI Balti kirjandusteadlaste konverentsil We Have Something In Common: The Baltic Memory peetud ettekannete põhjal.