Collegium litterarum 22
Rahvuskultuur ja tema teised
Toimetaja Rein Undusk
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2008. – 255 lk. 

Kogumik on valminud rahvusvahelise tööpaja Rahvuskultuur ja tema teised ettekannete põhjal.