Collegium litterarum 23
Turns in the Centuries, Turns in Literature
Toimetaja Anneli Mihkelev
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2009. – 228 lk. 

Kogumik on valminud ETF grandi Tekstidevahelised kontaktid kui strateegiate ja ideoloogiate allikas raames peetud seminaride materjalide põhjal.