Collegium litterarum

VI Balti kirjandusteadlaste konverents
7.–9. detsembril 2005 Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses

Konverents võtab vaatluse alla eesti, läti ja leedu kultuurimälu ning üritab otsida vastust küsimusele, kas kolmel balti rahval on, vaatamata keelelisele erinevusele, midagi ühist. Kas ühine (lähi)ajaloomälu on piisav tagatis selleks, et saaks rääkida ühtsest balti kultuurimälust ja ka ühtsest Balti kultuuriruumist?
Konverentsi ettekanded käsitlevad Balti rahvaste kultuurimälu mitmest aspektist: alates juba väljasurnud rahvaste kultuuripärandist ja vanadest tekstidest kuni kaasaegse kirjanduse ja kultuurini välja.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

7. detsember
9.30-10.00 Konverentsi avamine. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor dr. Jaan Undusk/ Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadur dr. Anneli Mihkelev, The Birth of the Idea of the Conference (Lugu sellest, kuidas sündis konverentsi idee)

I istung: Kultuurimälu üldiseid ja teoreetilisi aspekte, juhatab prof. Benedikts Kalnačs
10.00-10.30 Prof. Peeter Tulviste (Tartu Ülikool), Cultural Psychology of Human Memory (Mälu kultuuripsühholoogiast)
10.30-11.00 Prof. Peeter Torop (Tartu Ülikool), Languages of Memory (Mälu keeled) Ettekanne jääb ära!
11.00-11.30 Dr. Aušra Jurgutienė (Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule instituut), Reception and History: the Baltic Memory (Retseptsioon ja ajalugu: Balti mälu)
11.30-11.45 kohvipaus

II istung: Vanad rahvad, vanad tekstid: Balti mälu aluskihid, juhatab dr. Jaan Undusk
11.45-12.15 Prof. Janīna Kursīte (Läti Ülikool), The Fate of Prussians, Curonians and Livonians in Literature (Preislaste, kurelaste ja liivlaste saatuse kujutamine kirjanduses)
12.15-12.45 Dr. Māra Grudule (Läti Ülikool), Role of Nature in Baltic Literature at the Second Half of the 18th Century (Looduse roll balti kirjanduses 18. sajandi teisel poolel)
12.45-13.15 Prof. Toomas Liiv (Tallinna Ülikool), Estonian-Latvian Unity (Eesti–Läti ühtsus)
13.15-13.45 Gitana Notrimaitė (Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule instituut), The Legitimacy of History in Poetry of the Soviet Period (Ajaloo legitiimsus nõukogudeaegses luules)
13.45-15.00 Lõuna

III istung: Oma ja võõras Balti mälus, juhatab dr. Māra Grudule
15.00-15.30 Prof. Benedikts Kalnačs (Läti Ülikooli Kirjanduse, Rahvaluule ja Kunstiinstituut; Liepāja Pedagoogiline Akadeemia), The Self and the Other in Baltic Drama: Late 19th, Early 20th Century (Oma ja võõras balti näitekunstis: 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus)
15.30-16.00 Dr. Maija Burima (Daugavpilsi Ülikool), The Semantics of the Mill in the Literature of the First Half of the 20th Century (in the Context of Latvian Literature and F. Tuglas) (Veski semantikat 20. sajandi esimese poole kirjanduses (läti kirjanduse ja F. Tuglase näitel))
16.00-16.30 Mirjam Hinrikus (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Remaining Estonian and Becoming European in Estonian Literary Decadence (Eestlaseks jäämine ja eurooplaseks saamine eesti dekadentsikirjanduses)
16.30-17.00 Dr. Anneli Mihkelev (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Baltic Memory in Poetry: What Does It Mean? (Mida mõista ‘balti mälu’ all luules)

8. detsember
IV istung: Katkestus ja pidevus Balti mälus I, juhatab Aare Pilv
9.30-10.00 Dr. Ene Kõresaar (Tartu Ülikool), The Culture of Remembrance of WW II in Estonian Life Stories: On the Logic of Comparison Between the Soviet and German Occupations (Teise maailmasõja mäletamise kultuurist eesti elulugudes: Nõukogude ja Saksa okupatsiooni võrdluse loogika)
10.00-10.30 Dr. Ieva Kalniņa (Läti Ülikooli Kirjanduse, Rahvaluule ja Kunsti Instituut), Memories of Home in Exile Poetry by Veronika Strelerte (Mälestused kodust Veronika Strelerte pagulasluules)
10.30-11.00 Piret Kruuspere (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Estonian Memory Theatre (Eesti mäluteater) 11.00-11.15 Kohvipaus

V istung: Katkestus ja pidevus Balti mälus II, juhatab dr. Ene Kõresaar
11.15-11.45 Dr. Loreta Mačianskaitė (Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule Instituut), Lithuanian Writers of Soviet Period Emigration and Contemporary Critical Perception of Their Works (Leedu pagulaskirjanikud nõukogude ajal ja nende teoste kaasaegne retseptsioon)
11.45-12.15 Aija Sakova (Tartu Ülikool), Remembering Through Writing as One Possible Way to Survive in Ene Mihkelson’s Prose (Mäletamine kirjutuse kaudu kui võimalik ellujäämise viis Ene Mihkelsoni proosas)
12.15-12.45 Prof. Luule Epner (Tartu Ülikool), How History and Memory are Represented on the Stage (Katkestus ja pidevus: kuidas kujutatakse ajalugu ja mälu teatrilaval)
12.45-13.00 Kohvipaus

VI istung: Mida teha Balti mälu nõukogude kihiga?, juhatab dr. Aušra Jurgutienė
13.00-13.30 Eva Eglāja-Kristsone (Läti Ülikooli Kirjanduse, Rahvaluule ja Kunsti Instituut), Some Tendencies to Popularize Lithuanian Literature in Latvia in the Soviet Period (Tendentsidest, kuidas nõukogude ajal populariseeriti leedu kirjandust Lätis)
13.30-14.00 Dr. Dalia Satkauskytė (Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule Instituut), The New Image of the Poet, or Who Creates the Creator in Modern Lithuania (Luuletaja uus imago ehk kes loob loojat kaasaegses Leedus)
14.00-14.30 Prof. Rein Veidemann (Tallinna Ülikool), What Must We Do With the ‘Soviet Stratum’ in the Baltic Memory? (Mida teha "nõukogude kihiga" Balti mälus?)
14.30-15.00 Arutelu

 

 

fJaga
0

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
Telefon: +372 6 443  147
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Muuseumiosakond

Väikese Illimari 12
11623 Tallinn
Telefon: +372 6 722 847
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetajad

EL