Teesid

Järv, R; E.-M., Talivee; Tüür, K (koost ja toim) 2016. Maastikule kleepuv tekst. Konverents 9.–11. juunil 2016. Teesid. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1−27.

Kaas

Hinrikus, Mirjam; Mattheus, Ave (koost ja toim) 2015. Esimene maailmasõda eesti kultuuris. −Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi toimetised, 17, Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1−358.

dffd

"Looduse õpperada kirjanike aias"

Pärast ringkäiku muuseumiosakonna aias saab huviline kaasa pisikese kaardipaki nende taimede, loomade ja lindudega, keda võib kohata ühes Nõmme aias. Mitmed neist olevustest on jäädvustatud Marie Underi, Artur Adsoni ja Friedebert Tuglase loomingus ning Elo Tuglase päevikuis.
Tekstid: Eva-Liis Tuvi ja Meelis Uustal
Illustratsioonid: Madli Luuk
Toimetas: Elle-Mari Talivee
Kujundus: Rainer Olbri
Teostus: Velvet Creative Alliance
Tallinn: Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2015.
TrükiseTrükise valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

sss

Kruuspere, Piret (toim) 2015. Eesti sõnateater 1965−1985. I köide. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Teatriliit, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1−752.

Kajastused

Heli Sibrits. „Kuldne teatriaeg“ (intervjuu Piret Kruusperega). − Postimees AK 27. III 2015.