Jaan Undusk – akadeemik, Kirjanduskeskuse direktor, teadusteema juht, nõukogu esimees
Marin Jänes – Kirjanduskeskuse teadussekretär, nõukogu aseesimees
Janika Kronberg – Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse liige, Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni ja Eesti Kirjanike Liidu liige, Karl Ristikivi Seltsi esimees
Eneken Laanes – Kirjanduskeskuse vanemteadur
Sirje Olesk – Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur
Ulrike Plath – Kirjanduskeskuse vanemteadur
Kristiina Ross – Eesti Keele Instituudi vanemteadur
Elle-Mari Talivee – Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna teadur
Rein Undusk – Kirjanduskeskuse teadur
Rein Veidemann – Tallinna Ülikooli kultuuriteooria ja -poliitika õppetooli juhataja, professor
Mart Velsker – Tartu Ülikooli kirjanduse teadur