Projektijuht August Eelmäe

Artur Adsoni ja Friedebert Tuglase pikaaegne ning mahukas kirjavahetus (kokku 675 kirja) sisaldab kahe loovisiku esteetiliste tõekspidamiste ja karakteriomaste erisuste esiletoomise kaudu kultuurilooliselt olulist teavet ka paljudest kaaskirjanikest ning aitab paremini mõista nii kõnesoleva perioodi kultuurielu üldarengut kui ka selle arengu üksikprobleeme. Eriti näiteks rühmitustega „Siuru” ja „Tarapita”, ajakirjaga „Looming” või Kirjanike Liiduga seonduvat. Kirjavahetus on osaliselt (1917–1922) ilmunud A. Eelmäe koostatuna ja kommenteerituna „Keeles ja Kirjanduses“ (aastal 1989). Kirjade tookordsed kommentaarid jäid paljuski puudulikuks valdavalt poliitilistel põhjustel. Projekti eesmärk on ammendavalt kommenteeritud kirjavahetuse tervikpublitseerimine eri raamatuna.

Projekti on toetanud Kultuuriministeerium.

Vt raamatut "Paaži ja Felixi kirjavahetus 1917–1944"