Victor Hehn (1813–1890) ja Friedrich Robert Faehlmann (1798-1850)
III rahvusvaheline baltisaksa kirjakultuuri sümpoosion
17. septembril 205 Tartu Saksa Kultuuri Instituudis

Drittes internationales Symposium zur deutschbaltischen literarischen Kultur
DIE NONKONFORMISTEN DER 1840ER JAHRE?
Victor Hehn (1813–1890) und Freidrich Robert Faehlmann (1798–1850)
Am Samstag, den 17. September 2005 im Deutschen Kulturinstitut Tartu

Programm

Korraldajad:

  • Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ja
  • Eesti Goethe-Selts

koostöös

  • Läti Ülikooli Balti Germanistikakeskusega Riias ja
  • Maini-äärse Frankfurti Ülikooliga

Veranstalter:

  • Under-und-Tuglas-Literaturzentrum der Estnischen Akademie der Wissenschaften und 
  • Estnische Goethe-Gesellschaft

in Zusammenarbeit

  • mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und
  • dem Baltischen Germanistischen Zentrum an der Universität Lettlands in Riga

Sümpoosion toimub
riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" toel ning Tartu Saksa Kultuuri Instituudi kaasabil