Projekt keskendub Liivimaa humanismi õigus-, haridus-, keele- ja kirjandusajaloo keskse õpetlase, varauusaegse Riia õigus- ja hariduselu juhi, sündiku David Hilcheni (1561-1610) seni käsikirjalise ja uurimata ladinakeelse kirjavahetuse (ca 800 kirja) editeerimisele kommentaari ja saksakeelsete annotatsioonidega 2-köitelise raamatuna, ingliskeelse inventaariumina veebikeskkonnas Early Modern Letters Online ja süsteemsele probleemartiklite avaldamisele kirjavahetuse alusel.

 

Ainsa Kirde-Euroopast mahukana säilinud humanistliku kirjakorpuse põhjal uuritakse

  • kirjaliku õigusliku argumentatsiooni arengut ja selle retseptsiooni varauusaegses kohtuprotsessis ja erasuhetes
  • antiigiretseptsiooni selle mitmekesisuses (epistolaaržanri- ja väljenduseeskujud, mitmekeelsus, Rooma õiguse retseptsioon)
  • humanistlikke haridusmudeleid (jesuiitlik, luterlik)
  • konfessionaalseid ja sõjalisi konflikte regioonis, sotsiaalvõrgustikke Euroopa juhtivate humanistidega (nt Lipsius, Caselius)

 

Uurimisprojekti eestvedajad
Kristi Viiding, vanemteadur, PhD (töörühma juht)
Thomas Hoffmann, vanemteadur, PhD