Institutsionaalne uurimisteema (IUT)

Põimunud kirjanduslood: Eesti kirjakultuuri diskursiivne ajalugu (2014-2019)
Teema juht Jaan Undusk

Eesti Teadusfondi grant (ETF grant)

Baltimaade toidukultuuri ajalugu. Tootmine, tarbimine ja kultuur keskkonnaajaloo perspektiivist (ETF9419) (2012-2015)
Grandi hoidja Ulrike Plath

Riiklikud programmid

Riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)"
Friedebert Tuglase, Marie Underi, Artur Adsoni ja nende kaasteeliste vaimne pärand ajalis-ruumilises kontekstis
Teema juht Elle-Mari Talivee

Muud teadusprojektid

Eesti kultuur 20. sajandil (1998–1999; 2003–…)
Projektijuhid Rein Ruutsoo, Aare Pilv