1947 – asutatakse Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut
1970 – kirjanik ja akadeemik Friedebert Tuglas (1886–1971) pärandab oma vara Teaduste Akadeemiale (testament 8. maist 1970), eesmärgiga asutada tema elukohas Nõmmel majamuuseum-uurimiskeskus 
1971 – rajatakse Friedebert Tuglase Majamuuseum Keele ja Kirjanduse Instituudi koosseisus, selle juhatajaks saab August Eelmäe. Muuseum avatakse külastajatele 2. märtsil 1976. 
1988 – Keele ja Kirjanduse Instituudi kirjandussektorid (kirjandusajaloosektorit oli alates
1984 juhtinud Maie Kalda, kirjandusteooria sektorit alates 1973 Heino Puhvel) ühendatakse kirjandusosakonnaks
1988–91 on osakonna juhataja Igor Černov, 1991–92 Rein Veidemann, 1992–93 Piret Kruuspere. 
1993 – jaanuaris nimetatakse Friedebert Tuglase Majamuuseum ümber Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskuseks, 4. oktoobril luuakse endise Keele ja Kirjanduse Instituudi
kirjandusosakonna ning varasema majamuuseumi ühendamisel uus teadusasutus –
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, direktori kohusetäitjaks saab Piret Kruuspere, teadussekretäriks Piret Viires
1994 – Kirjanduskeskuse kirjandusteooria töörühma juhiks valitakse Jaan Undusk,
kirjandusajaloo töörühma juhiks Õnne Kepp 
1996 – Kirjanduskeskuse direktoriks valitakse Toomas Liiv, teadussekretärina asub 1997 tööle Elo Lindsalu 
2000 – Kirjanduskeskuse direktoriks valitakse Jaan Undusk, teadussekretäriks valitakse
Piret Kruuspere 
2002 – Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna juhatajaks valitakse Eha Rand 
2005 – Kirjanduskeskuse direktoriks valitakse taas Jaan Undusk,
teadussekretärina asub tööle Eneken Laanes
2010 – Kirjanduskeskuse direktoriks valitakse taas Jaan Undusk
2011 – teadussekretärina asub tööle Riina Oruaas
2012 – teadussekretärina asub tööle Merlin Kirikal
2013 – Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna juhatajaks valitakse Lea Eermann
2014 – teadussekretärina asub tööle Maarja Kalmet
2015 – Kirjanduskeskuse direktoriks valitakse taas Jaan Undusk